Đừng “mở sai cửa sổ” trong cuộc sống

Đọc & Suy ngẫm 04/07/20, 08:06
Cuộc sống vốn có rất nhiều "lăng kính cửa sổ", vui buồn lẫn lộn đan xen. Nếu là bạn, bạn sẽ lựa chọn mở loại cửa sổ nào? Cô bé buồn “Mở cửa sổ trong tâm” để lạc quan và hướng đến điều tốt đẹp hơn... (Ảnh ...

Nghệ thuật tĩnh tâm

Đọc & Suy ngẫm 03/07/20, 17:19
Một người đàn ông hiện đại đã quá quen với việc hoạt động trí óc liên tục đến nỗi anh ta không nhận thức được sự tĩnh tâm đang hiện hữu. Tĩnh tâm không có nghĩa là chúng ta đình chỉ mọi hoạt động thể ...